Sosyal yardım desteklerinde yeni yıl zamlı maaşlar belli olmaya başladı. 2024 Dul ve Yetim Aylığı Kimlere Verilir? 2024 Dul ve Yetim Maaşı Ne Kadar Sürede Bağlanır? 2024 Dul-Yetim Aylığı Oranı Nispetinde Vatandaşa Ödenecek. 2024 yılı Dul ve yetim maaşlarıyla birlikte, yaşlılık aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası ve birçok diğer ödeme de artış gösterdi. Bu kapsamda, eşini kaybetmiş olanlara dul maaşı, çocuklara ise yetim maaşı ödenmekte. 

DUL-YETİM AYLIĞI ORANI NİSPETİNDE VATANDAŞA ÖDENECEK

Dul ve yetim aylığı alanlara da 4A-4B kategorisinde yüzde 37,57 ve 4C kategorisinde yüzde 49,25 zam yapılacak. SSK, Bağ-Kur'a refah payı uygulanması durumunda emekli ve dul aylıkları da o oranda artacak.

Örneğin en düşük emekli aylığı 11.000 TL ile hesap yapılırsa;

Yüzde 75 oranında dul aylığı veya yetim aylığı alan bir kişi 8.250 TL,
Yüzde 50 oranında hissesi olan bir kişi 5.500 TL,
Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 2.750 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocuklar için oluşturulan fon sayesinde, hayatlarına devam edenlerin ekonomik olarak mağdur olmamaları sağlanır. Kadın ya da erkek eşlerden bir vefat ettiği zaman dul maaşından diğeri yararlanabilir. Aynı şekilde çocuklarda da yetim maaşı verilirken cinsiyet gözetilmez.

Halk arasındaki diğer adı ölüm aylığı olan dul ve yetim aylığı ölen sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanır. Bu aylık kadın ya da erkek fark etmeden hak sahiplerine verilmektedir. Ölen sigortalının eşine bağlanan aylığa dul aylığı denir. Dul maaşı için Medeni kanunlarına uygun evlilik bağının olması gerekmektedir. Çocuklarına bağlanan aylığa ise yetim aylığı. Yetim maaşında da kız ya da erkek çocuk fark etmezken cinsiyet ayırımı maaşları alacakları süreleri etkilemektedir.

Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR SÜREDE BAĞLANIR?

Dul ve yetim aylığı için aranan şartları karşılıyorsanız, gerekli yerlere başvuruda bulunursunuz. Yapılan başvurular sonrası aylık almaya hak kazandığınız takdirde sigortalının vefat ettiği ayı takip eden aybaşında maaş ödemesi yapılır. Eğer sigortalının prim borcu varsa, borcun tamamını ödenmesi gerekmektedir.

Editör: MD MEDYA GROUP_