Türkiye genelinde başlatılan kentsel dönüşüm projeleri, 6306 numaralı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında hayata geçiriliyor. Bu projeler, afet riski altındaki alanlarda bulunan gayrimenkulleri tespit ederek, yeniden inşa edilmesini sağlayarak vatandaşların güvenli ve modern konutlara kavuşmalarını amaçlıyor. Bu süreçte, hükümet tarafından atılan adımlarla mağduriyetin önüne geçilmeye çalışılıyor. 2024 yılı itibariyle, kentsel dönüşüm kira yardımı kapsamında vatandaşlara sağlanan desteklerde önemli bir artış gerçekleşti. 2024büyükşehirlerde kira yardımı ne kadar oldu? 2024 büyükşehir olmayan illerde kira yardımı ne kadar oldu? 2024 kira yardımından nasıl faydalanabilirim? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ gibi illerde kira yardımları ne kadar oldu? Peki, kentsel dönüşüm yardımı ne kadar oldu 2024? İşte detaylar...

Yeniden inşa sürecinde gayrimenkul sahipleri ve kiracılar, mağdur olmamaları için kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabiliyor. 2024 yılı için belirlenen kira destekleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre;

İstanbul'da 5 bin 500 lira,

Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 4 bin 500 lira,

Diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 lira,

Diğer şehirlerde ise 3 bin lira kira yardımı sağlanacak.

Başvurular, hak sahiplerinin tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe veya Belediyeye yapılmalıdır. Başvuru için gerekli evraklar ise şu şekildedir:

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınacak başvuru formu

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Gayrimenkulün bağımsız bölümünü gösterir tapu senedinin aslı ve fotokopisi

Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı

Yeni Koronavirüs Türü Yüzde 100 Ölümcül Yeni Koronavirüs Türü Yüzde 100 Ölümcül

IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi

Bu belgelerle başvuru yapan hak sahipleri, belirlenen kira destekleriyle kentsel dönüşüm sürecinde maddi anlamda desteklenmiş olacaklar. Türkiye genelinde yürütülen kentsel dönüşüm projeleri, hem afet riskini azaltmayı hem de vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kira destekleri ev sahipleri için aylık olarak alınırken, kiracılar ve sınırlı ayni hak sahipleri (oturum hakkı olanlar) için bir defaya mahsus ödeme yapılacak. Kiracılar, bulundukları ildeki iki kira bedeli kadar bir kereye mahsus ödeme alabilecekler. Sınırlı ayni hak sahiplerine ise illerine göre değişmekle birlikte 15,000 ila 27,500 lira arasında destek sağlanacak. Riskli yapılar için 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanları için ise en fazla 48 ay kira yardımı öngörülmektedir.

Editör: MD MEDYA GROUP_