Son dönemde Türkiye'de emeklilik şartlarına ilişkin tartışmalar ve beklentiler gündemi meşgul ediyor. Özellikle "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" (EYT) olarak bilinen grup, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu yasa teklifi ile emeklilik şartlarının gözden geçirilmesini talep ediyor. İşte Türkiye'de emeklilik şartları ve bekleyen değişikliklerle ilgili detaylar:

Emeklilik Şartları Neler?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, emeklilik şartları zaman içinde değişiklik göstermiştir. 1999 öncesi, 1999 ile 2008 arası ve 2008 sonrası dönemler olmak üzere üç ayrı dönem esas alınmaktadır. Her dönemde sigortalılık başlangıç tarihi, emeklilik şartlarını belirlemede kritik bir rol oynamaktadır.

1999 öncesi dönemde yaş haddi kaldırılmış, erkekler için 25 yıl, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5.000-5.975 gün arasında prim günü şartı bulunmaktadır.

1999 ile 2008 arası dönemde erkekler için emeklilik yaşı 60, kadınlar için 58 olarak belirlenmiş, prim günü şartları ise 7.000 gün olarak yükseltilmiştir.

2008 sonrası dönemde ise 5510 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı 65'e çıkarılmıştır.

Okulu bırakan çocuklar altın işleyerek sanatı öğreniyor Okulu bırakan çocuklar altın işleyerek sanatı öğreniyor

EYT Yasası ve Beklentiler

Mevcut durumda, 2000 sonrasında sigortalı olanlar arasında erken emeklilik beklentileri ön plandadır. TBMM'ye sunulan ikinci bir EYT yasa teklifi, bu grup için emeklilik şartlarının gözden geçirilmesini önermektedir. Teklifin içeriğine göre, prim günleri kademeli olarak artırılacak ve yaş şartları 43'ten başlayarak 52'ye kadar çıkacaktır.

Kademeli Emeklilik Tablosu

9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 prim gün şartı aranacak. 2000 sonrası girişi olanlar için ise bu şartlar 6.325 gün olarak belirlenmiştir. 2001 sonrası girişi olanlar için yaş şartları 43-52, prim günleri ise 6.400'den başlayarak kademeli olarak artmaktadır.

Meclis'in Kararı Bekleniyor

Türkiye'de emeklilik sistemiyle ilgili beklentiler ve talepler, TBMM'nin kararı ile netleşecektir. Emeklilikte yaşanan değişiklikler, milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyen önemli bir konu olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir. Meclis'in vereceği karar, Türkiye'nin emeklilik politikalarında önemli bir dönemeç olabilir.

Editör: MD MEDYA GROUP_