ANA SAYFA > Yazarlar > Musa Apuhan > ŞEHİRDEKİ TİLKİLER

ŞEHİRDEKİ TİLKİLER

MusaApuhan
Sosyal Medya :
16 Ocak 2015, Cuma 10:42
2007 kez okundu

Özelde Bingöl genelde tüm Türkiye’de zaman zaman rastladığımız yaka paça toplanıp zabıta araçlarına balıksırtı doldurulup şehir dışına bırakılan dilencilerin karşı karşıya kaldıkları bu istenmeyen görüntüler sokak köpeklerine yapılan muamelenin aynısın insana yapılıyor olması kabul edilecek ve tasvip edilecek bir durum değil. dilencilik bir sorun mudur olayına gelince sayısal değer üzerinden hesaplanıp geçmişe oranla sayının artığını söylüyorsanız bu bir sorundur. mesela şehrimizde yıllarca alıştığımız tanıdığımız dilencilerimiz vardı ve biz onlardan gayet memnunduk. onlardan sadakamızı esirgemiyorduk. ancak nereden çıktıkları belli olmayan bir sürü dilenci türedi. buda bizim kendi dilencilerimizle aramızda bir kopukluk meydana getirdi diyorsanız buda ciddi bir sorun. Asıl mesele bu değil asıl mesele dilenciliğin bir yaşam biçimi gibi ve bir meslek gibi kabul edilmesidir. Asıl sorun budur. Bir toplumda insanlar kendilerini yararlı bir pozisyonda konumlandıramıyorlarsa(bir baltaya sap)olamıyorlarsa beli bir noktadan sonra hayata tutunabilme mücadelesi adına bu tür yollara tevessül ediyorlar. Dilencilik, dilencinin kendisini yeniden var etme mücadelesidir.

Dilencilik Kendine Has Kültürü, Yaşama Biçimi Olan Bir Meslektir.

Dilencilik kendine has kültürü, yaşama biçimi olan bir meslektir. Bu mesleki icra etmek için dilenciler şehrin belli bir mahallesini üs olarak seçerler. Planlı bir şekilde şehirden şehre göç edebiliyorlar. Bu onlar için bir yaşam biçimidir. Bütün hayatlarını ona göre tanzim ediyorlar yaşamları farklı giyimleri farklı eğlenceleri farklı bu farklılık dilencinin kendisini yeniden var etme biçimidir.

Dilenciliğin bir meslek olarak görülmesinin altında yatan nedenler; dilencilerin bu mesleklerini icra ederken kullandıkları yöntemlerdir. Mesela dilenciler para isterken veya her hangi bir şey isterken genelde karşısındakinin durumuna göre hareket ederler. Bu isteme tekniklerinde oldukça iyidirler. Dikkat ederseniz dilenci yaşlıya göre ayrı gence göre ayrı kadına göre ayrı taktikler kullanır. Buda bu mesleğin icabından kaynaklanır. Dilenciler hayatlarını sürdürebilmek için nerede nasıl davranacaklarını gayet iyi bilirler. Toplumdan bir şey alabilmenin yolu topluma mesafeli olmak tam entegre olamamaktan geçer siz toplumla çok içli dışlı olmazsanız o zaman istediğinizi alabilirsiniz. Buda bu mesleğin siyasi boyutudur.

Gün geçtikçe dilencilerdeki sayı artmaktadır bunun nedenlerinden biri de; dilencilik çok basit örgütlenebilen yaşam biçimi olmasındandır. Aynı meslek grubundaki insanlar genelde aynı çevreden çıkarlar. Marangozlukta, nakkaşlıkta, çobanlıkta vb. dilencilikte bir meslek olduğu için üyelerinin birbirini iyi tanıyan anlayan kolay iletişim kurabilen bireylerden olması lazım dolayısıyla dilencilerde genelde aynı çevrelerden çıkarlar örneğin Türkiye’nin bazı illeri adeta dilenci üretmek için kuluçkaya yatmışlardır ve yaşam biçimi olarak ta gayet doğal bir kabul görmüştür.

Dilenenler Sadece Fakir Oldukları İçin Dilendiklerini Söyleyemeyiz

Fakir diğer adıyla mağdur dilenmez ihtiyacını gidermek için kendince sorununu çözebileceğine inandığı insanların kapısına gider. Meslek olarak dilencilik yapanlar veya dilencilik mesleğini icra edenler boyut değiştirirler dilenmek başka bir boyuta geçmek demektir. Kişiler arası ilişkide kendi kişilik ve kimliğinden kurtulup yüzü kızarmadan isteyebilme boyutuna geçer. Örneğin sokakta karşılaştığı herhangi birine bana bunu versene bana bunu alsana diyebilir. Bu isteme devamlılık arz eder. Devamlı oluşu bu işin meslek oluşundan ileri gelir. Dilenciliğe geçiş boyutunda karşısındakini inandırmak için mağdur rolü oynanmak zorundadır. Kolu bacağı sakat yara bere içinde kör topal bütün bunlar mesleğini daha rahat icra etmek içindir şimdi biz soralım sizce bütün bunlar yoksulluktan fakirlikten ileri gelen şeylerdir yoksa dilencilik mesleğinin bilinçli ircası mıdır? Bence bütün bunların yoksulluktan çok bir meslek olarak, bir hayat tarzı olarak algılanması gerekiyor. Çünkü insan çok fakir olabilir ve hatta çaresizlikten bir köşede durup hiçbir şey demeden para isteyebilir. Ama dilencilikte, biraz tecrübeyle her yere ve koşula göre bir isteme tekniği var.

 Yoksulluğun Artışı Beraberinde Dilenciliği Artırmıyor

Ülkenin geneline bakın gelir dağılımına bakın bu gün asgari ücretle çalışan işçilik yapan ve hatta memur yoksulluk sınırının altında bir ücretle çalışıyor, yoksulluğun artışı beraberinde dilenciliği artırmış olsaydı, ülkenin %80 in dilenmesi gerekmiyor muydu? Buradan şu anlaşılıyor. Dilenme bir hayat tarzı olmuş ve dilenci böyle bir hayat tarzından hiç mi hiç rahatsız değil ve herhangi bir sıkıntı çekmemektedir. Yoksul bir insan istemeden dilense bile kendisiyle yalnız kalınca bu davranışından dolayı üzülür zaman zaman isyan eder ama dilenciliği meslek edinenlerde böyle bir duruma rastlayamazsınız beli ki burada böyle bir sıkıntı yok. Yapılan işe bakılırsa fail burada yapacağı işin sosyolojik ve psikolojik analizini çok iyi yaptıktan sonra bu mesleği icra ediyor.

Yeryüzündeki Bütün Dilencilerin Sosyal Özelikleri Benzerdir

Aklen ve bedenen özürlü olduğu için bu işi yapan veya bu yola sokulanlar var çevremizde deli olup insanların yaptığı yardımlarla karınlarını doyuranlar var. Bunlar dilenci değil, dilencilik daha örgütlü bir yapı. Dilencilik dilencinin kendi davranışıyla diğer insanların davranışları arasında ilişkiyi hesaplama faaliyetidir. Yeryüzündeki bütün dilencilerin sosyal özelikleri benzerdir. Bu sosyal özeliklerin benzer olması bu mesleğin karakterindendir.

Sosyal devlet olmanın gereği yapılan yardımları sadaka kültürü olarak değerlendirebilir miyiz veya bu yardımı yapan kişiler veya yardım kuruluşları bunu yapmakla doğru yapıyorlar mı? Acaba diye düşünen kişiler var. Mesela yapılan yardımlar kişileri çalışmamaya itiyorsa tembelleştiriyorsa bu tespit doğru ancak gelir dağılımındaki eşitsizlik bazen insanların hayata kalma mücadelesini zorlaştırıyor. Mesela Bingöl gibi bir yerde sanayi yok üretim alanları yok geriye esnaflık beden işçiliği ve devlet memurluğu kalıyor bütün bunları bilerek birileri çevresinde gerçekten mağdurların olduğuna inanıyorsa veya bundan ciddi bir hayır umuyorsa onu da yardım yapmaktan alıkoymamak lazım. Her şeye rağmen bizim insanımız duygusaldır bazen yolda karşılaştığı biriyle simidini paylaşır aşını ekmeğini paylaşır böyle yapan birine sen yanlış yapıyorsun diyemeyiz kişi böyle inanıyorsa bırakalım oda inandığı gibi yaşasın.

Yapılmak istenen yardımların güvenilir yardım kuruluşları aracılığıyla yapmak daha doğru olur. bazen hayır kuruluşlarının belli düşünceleri temsil ettiği düşüncesiyle onlar üzerinden yardımlar yapmak istenmiyor. Buda doğru değil bunların denetlenebilir olduğunu bilmek ve verdiklerimizin nerelere gittiğini de kontrol etmeliyiz. Bir de bu yardım kuruluşları aracılığıyla bu insanları tanıyıp gerçekten iş bulamadığından mı yoksa bu durumu bir yaşam biçimi olarak mı tercih ettiklerini öğrenebiliriz topluma dâhil edilebilenler dâhil edilir diğerleri üzerinde de bir kontrol mekanizması oluşturulabilir

Zabıtaların Dilencileri Şehir Dışına Bırakmaları Çözüm Değil

Maalesef yasalarda, yönetmeliklerde belediye kanunlarında zabıta yönetmeliğinde Türkiye’de devletin dilencilere yönelik onları insani olmayan bir tutumla zabıtalarla toplayıp elindekilere el koyup şehir dışına bırakma dışında başka bir yaptırımları yok. Bunun da caydırıcı olmadığını çünkü varsa bir sorun o sorunu çözmeye yönelik bir yaptırım değildir. Mesela Bingöl de zabıta şehirdeki dilencileri toplayıp şehir dışına götürüp bıraktı ve kendilerince kanunların kendilerine tanıdığı yetkiyi kullandılar bu durum hem bir çözüm olmadı hem de olayların boyutunu bilende bilmeyende duygusala bağlayıp bu yapılanlar vicdana insanlığa sığmaz insanoğluna bu yapılır mı?  Peki, sorduğunuzda herkes bu durumdan rahatsız kim oldukları belli olmayan insanların sokağımızda binamızda çevremizde dolaşmaları hepimizi rahatsız ediyor. peki çözüm nedir diye sorduğunuzda onu da söylemiyorlar. o zaman ne yapmalı fazla duygusallığa bağlamadan dilencilere yok demesini bilmemiz lazım gerçekten varsa çevremizde ihtiyaç sahipleri bunları tespit edip aramızda yardım bağlarını güçlendirmek suretiyle o mağdurlara yardımcı olmamız gerekir. Devlette sosyal devlet olması gereği üstüne düşeni eksiksiz yapmalı.

Dilenciliğe dair sosyal devletin politikaları var ancak dilenmekten vazgeçmiyorlar. Sosyal devlet alanında son zamanlarda devlet iyi ve olumlu birçok adım atmıştır. Buna rağmen daha önce de dediğimiz gibi bu dilenciler asla dilenmekten vaz geçmezler. Şunu çok açık ve net söyleyebilirim, bazı illerimiz var sanki dilenci üretme çiftlikleri gibi o illerden herhangi birisinin bir köyüne gidin ve oradaki bir dilenciye deyin ki gel sen köyünde kal biz sana iş kuralım sende oradan geçimi sağla o asla bunu kabul etmez kafileden geri kalmamak için erkenden İstanbul’un yolunu tutar o bu mesleğini icra etmede kendisini zorunlu his eder.

Peki, bu sorunu çözme alanında çalışanlar, öncelikle bu insanların kategorize edilmesi lazım. olayı yoksulluk dilencilik deyip geçiştirmek doğru değil. dolayısıyla olayları bütün boyutlarıyla ele almak lazım. mesela siz hiç dilencilerin gidip tıraş olabilecekleri bir berber biliyor musunuz? Banyo yapabilecekleri bir hamam üstlerini yıkayabilecekleri bir çamaşırhane… tekrar söylüyorum, devlet kimin neden dilendiğini bunun altında yatan sosyolojik ve psikolojik nedenleri çok iyi tespit edip ona göre bir alt yapı oluşturmalıdır.

Sonuç olarak; bir şehirde halka hizmet etsin diye seçilip iş başına getirilen insanlara şehirde dilenci istemiyoruz ama onlara karışmanızı da istemiyoruz demek biraz hüsmen dayılıktır ben senin koşmanı istemiyorum ama maratonda da birinci gelmeni istiyorum demek gibi bir şeydir. Evet bir yerde yapılan bir yanlış varsa ve bu yanlışı da bizim seçip iş başına getirdiğimiz insanlar tarafından yapılıyorsa tabi ki engel olalım yapılan yanlışın hesabını soralım ancak sırf sevmiyoruz ve siyasi rakibimizdir diye birini bu sebeplerle linç etme girişimlerimiz halkımıza ve şehrimize de zarar verir kaş yapalım derken göz çıkarmayalım. Şehrin ve insanlarımızın iyiliğini ve kazanımlarını değil kendi siyasi çıkarlarını önceleyenlere de hep birlikte ŞEHİRDEKİ TİLKİLER DİYELİM.


PAYLAŞ

Yazara Ait Diğer Makaleler

03.06.2020 KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİLERİMİZİN SORUNLARI…

21.05.2020 Herkes 'Ben' Derken 'O' Bingöl' Dedi

12.05.2020 SÜREÇ BİRGÜN NORMALE EVRİLİR YA SONRASI? BAŞLAR TRAVMALARIMIZ

08.03.2020 BİNGÖL AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DEPREM HAFTASI ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

13.02.2020 BAŞARI VE SPOR

26.01.2020 ELAZIĞ'DA DEPREM VE BİR KÖPEĞİN HİKAYESİ...

25.12.2019 20. YAŞINA GİRERKEN 11. YIL BAŞARI ÖDÜL TÖRENİYLE TAVZ-DER…

02.12.2019 ALTINCI YILIN KUTLU OLSUN, SÜRMANŞET…

29.11.2019 BAŞIMIZ SAĞOLSUN…

27.11.2019 İNSANOĞLU İŞTE…

24.11.2019 KIYMETLİ ÖĞRETMENLERİMİZ

11.11.2019 UZMAN ARABULUCU SİSTEM BOŞANMA EVRELERİ-3

22.10.2019 UZMAN ARABULUCU SİSTEM BOŞANMA EVRELERİ-2

11.10.2019 UZMAN ARABULUCU SİSTEM… BOŞANMA-1

02.10.2019 UZMAN ARABULUCU SİSTEM-2 EVLİLİK…

19.09.2019 UZMAN ARABULUCU SİSTEM-1 EVLİLİK

25.08.2019 TARAFLAR NETLEŞİRKEN…

24.07.2019 DÜNDEN BUGÜNE BİNGÖL’DE HAYAT…

13.07.2019 GENÇLERE İŞ KURMA TAVSİYEM…

18.06.2019 ŞEHADET YOLUNDA MUHAMMED MURSİ

23.05.2019 MEKTEB-İ AKİF

03.04.2019 AK PARTİ BİNGÖL TEŞKİLATI ÖZ ELEŞTİRİ YAPMALI…

18.01.2019 SEVDİRİN, NEFRET ETTİRMEYİN…

28.12.2018 İYİ Kİ VARSIN TAVZ-DER

14.12.2018 HAYDİ BİNGÖLLÜLER! PAYİZ OYUNUNA…

12.12.2018 HALKIN ADAMI ZİYA BUYANKARA HOCAM…

29.11.2018 DÜPE DÜZ SOYGUN…

02.10.2018 HADİ ORADAN

21.09.2018 İZDİVACA GİDEN YOLDA HUZUR MU KRİZ Mİ?

12.09.2018 CENNET MEKANIN OLSUN GÜZEL İNSAN MEHMEDİ HAZAR…

24.08.2018 TAVZ-DER ZİRVEDE…

22.08.2018 İDDİA BÜYÜK…

19.07.2018 DEDİM OLMAZ… ÇÜNKÜ TRT KURDİ’DE ŞEHR’İ BİNGÖL TİYATROSU EKİBİ VAR.

16.07.2018 DÜĞMEYE KİM BASTI?

03.07.2018 İDAM’SA İDAM…

28.06.2018 PARK VE ŞEHİR…

08.06.2018 YAPILANLARLA YETİNECEKMİYİZ?

30.05.2018 SÖZ

28.05.2018 SİNEĞİN KENDİNİ BEĞENMİŞİ…

23.05.2018 KARŞI HAMLE…

22.05.2018 MANİFESTO MAHİR ÜNAL PARTİ PROGRAMI CEVDET YILMAZ

30.04.2018 SENDE OLMALISIN ORHAN BARAKGAZİ…

19.04.2018 DÖNDÜK MÜ BAŞA?

17.04.2018 BİNGÖL HALKINA SORDUK… BEKLENTİLERİNİZ NEDİR?

09.04.2018 HAFTAN KUTLU OLSUN POLİS KARDEŞİM…

02.04.2018 M.HANEFİ GÜLER VE İSTEMEYENLERİ…

26.03.2018 ÇARESİZLİĞİN ADI İNTİHAR OLMAMALI

16.03.2018 AFRİNDEN BİNGÖL’E MEKTUP…

12.03.2018 UYAN EY MÜSLÜMAN !

06.03.2018 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ…..

19.02.2018 ŞUBAT VE ŞEHADET…

31.01.2018 AFRİN

16.01.2018 AK PARTİ İL YÖNETİMİ HAYIRLI OLSUN

12.01.2018 SİYASETİN UZMANINDAN TAVSİYELER

08.01.2018 HALKIMIZIN HAKLI TALEPLERİDİR…

03.01.2018 NASIL BİR İL BAŞKANI?

01.01.2018 İL BAŞKANLIĞI MI, BREZİLYA DİZİSİ Mİ?

28.12.2017 TEŞEKKÜRLER TAVZ-DER…

24.12.2017 TEŞEKKÜRLER ŞEHR-İ BİNGÖL TİYATROSU

07.12.2017 İSRA’MIZ KUDÜS’E MİRACIMIZ KUDÜS’TEN…

25.11.2017 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE VE ULUSLAR ARASI DAYANIŞMA GÜNÜ

19.11.2017 DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ…

17.10.2017 NE OLDU BİZE? NE OLDU MEMLEKETİMİZE?

02.10.2017 SOYSUZUN BİRİ…

29.09.2017 HORMONSUZ VE YERLİ DEDİM; SİZCE KİM?

18.09.2017 ELLERİNİZDEN ÖPÜYORUM MELİK TURAN ÖĞRETMENİM…

29.08.2017 AFFET BİZİ MAZLUM ARAKAN…

14.08.2017 16. YILINDA AK PARTİ…

10.07.2017 RAHŞAN HANIM (!)

01.07.2017 KUKLA ÇAÇA…

24.06.2017 ANNE

17.06.2017 ŞEHİR ve SPOR

23.04.2017 BAŞARILI BAŞKAN…

23.04.2017 BAŞARILI BAŞKAN

08.04.2017 ANLATIN ÇOCUKLARIMIZI NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜZÜ, ÇOCUKLARINIZA...

06.03.2017 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

31.01.2017 İSTİSMARA AĞIR CEZALAR GELMELİ!

04.01.2017 MEVZU İNSAN OLUNCA.

07.12.2016 'NEREDEN ÇIKTI BU DERNEK'

01.12.2016 ÜÇÜNCÜ YILIN KUTLU OLSUN, SÜRMANŞET…

20.11.2016 BÜYÜKLERİN İSTİSMARI, KÜÇÜKLERİN MAĞDURİYETİNE DÖNÜŞÜYOR...

18.11.2016 BAŞKANLIK… AMA NİYE?

06.10.2016 BANA DA SICAK BİR YUVA LAZIM...

21.08.2016 Musa Apuhan- Hepimizi Öldürün

12.08.2016 POLİS KARDEŞİM…

30.07.2016 NAZLISI

18.07.2016 NEYİN DARBESİ? KİME DARBE? – Musa APUHAN

03.07.2016 GÜZEL BİR ETKİNLİK; KİTAP OKUMA​

09.06.2016 EY KİMSESİZ ÇOCUK

07.06.2016 RAMAZAN VE BİNGÖL - MUSA APUHAN

08.05.2016 LA(HAVLEL)İK DURUMLAR

29.04.2016 HEP BİRLİKTE EL ELE

01.04.2016 TOPLUMUN GİZLİ YARASI; TACİZ…..

11.01.2016 MİLLİ EĞİTİM BU SESE KULAK VERMELİ

23.11.2015 SAYGI DEĞER ÖĞRETMENLERİMİZ

28.10.2015 BİLMECE SİZCE KİM BU ADAM?

18.10.2015 NE DEĞİŞECEK? KİMLER DEĞİŞTİRECEK?

05.10.2015 SİYASETTEKİ SUSKUNLUK

05.10.2015 SİYASETTEKİ SUSKUNLUK

14.09.2015 ÇİÇEKLER ÖLMESİN SUSUZLUKTAN…

04.09.2015 HALKIN GAZABI

27.08.2015 HAYALLERİM VE UMUTLARIM

07.08.2015 DUYMADIĞIMIZ ÇIĞLIKLAR

31.07.2015 SAVAŞIN ÇİRKİN YÜZÜ

20.07.2015 MEDYA

10.07.2015 DOĞRU TERCİH, SAĞLAM BİR GELECEKTİR

30.06.2015 HUUU KOMŞUU

19.06.2015 BİNGÖL DE RAMAZAN

20.03.2015 ESKİYE RAĞBET OLSAYDI

09.03.2015 8 MART

02.03.2015 HİZMET Mİ ETMEK İSTİYORSUNUZ?

31.03.2015 NASIL BİR MİLLETVEKİLİ

30.12.2014 YETER BU DEFA TEMİZ OLSUN

23.12.2014 ZULÜM BİN YILLIK TASARLANMIŞTI

20.12.2014 GEÇMİŞTEN GELECEĞE YILBAŞI


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor