Ocak 2015 su sanitasyon verilerini açıklayan Halk Sağlığı Müdürlüğü, şehir merkezinden alınan numunelerin tamamının temiz çıktığını duyurdu. 

Bingöl Halk Sağlığı Müdürlüğü, kuruma ait internet sitesi üzerinden ‘2015 yılı ocak ayı su sanitasyonu durum tablosu’ yayınladı.

Tabloda yer alan verilere göre, kent merkezi için alınan 7 numunede, Mikrobiyolojik numune sonuçlarında kirlilik oranı yüzde sıfır, bakiye klor ölçüm sonuçlarında ise yeterlilik oranı yüzde 100 olarak kaydedildi.

Merkeze bağlı köylerden alınan 24 numunenin mikrobiyolojik numune sonuçlarına göre, uygun olmayan kaynak sayısı 15, kirlilik oranı 62,5 olarak kaydedildi. Kimyasal numune sonuçlarında ise 3 uygun olmayan kaynak tespit edildi. Bunların kirlilik oranı da 42,9; bakiye klor ölçüm sonuçlarında ise 34 kaynağın yetersiz olduğunu belirtildi.

Bingöl Halk Sağlığı Müdürlüğü, ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre, uygun çıkmayan sular için ilgili belediyelere, köy yerleşim yerlerinde tahlil sonuçları uygun çıkmayan sular için İl Özel İdare Genel Sekreterliğine gerekli uyarı yazıları yazıldığını belirtti.

Tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiğine dikkat çeken Müdürlük, “tüketime verilen içme ve kullanma sularının mutlak suretle 24 saat esasına göre devamlılık arz edecek şekilde klorlanarak dezenfeksiyon işlemine tabi tutulması istenmiştir. Tahlil sonuçları uygun çıkmayan köy suları için ilgili köy muhtarları resmi yazı ile bilgilendirilmişlerdir” ifadelerine yer verdi.

Bingöl Belediyesi içmesuyu şebekesini komple yeniledi. Çalışmalarla birlikte şehir merkezindeki asbest boruların tamamı polietilen borularla değiştirildi ve 16 bin metreküplük 4 yeni depo yapıldı.