Sağlık-Der Bingöl İl Temsilciliği tarafından yazılı bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması ile tüm vatandaşlar aşı olmaya davet edildi.

Bingöl’de aşı olma oranlarındaki düşük rakamlar karşısında resmi çağrılara sivil toplum örgütleri de katılmaya başladı. Sağlık-Der Bingöl İl Temsilciliği, yazılı basın açıklaması ile Bingöllüleri aşı olmaya davet etti. Açıklamada şunlara yer verildi:

"Aşı, bireyin sağlık hakkının temel bileşeni olup koruyucu sağlık hizmetlerinin en başarılı önlemlerinden biridir. Tüm dünyada aşı ile önlenebilir hastalıklar rutin aşı programları ile büyük ölçüde azaltılmıştır. Ayrıca aşılama yoluyla her yıl dünyada yaklaşık 3 ile 5 milyon ölüm önlenmektedir.

Aşılama çalışmalarının en temel kavramı toplum bağışıklığıdır. Bulaşıcı hastalıklara karşı toplumun kritik bir oranının aşılanması durumunda salgın çıkması olasılığı azaldığı için toplumun tüm üyeleri de korunmaktadır. Dolayısıyla toplum düzeyinde aşı ile önlenebilir hastalıkların kontrolü için yüksek aşılanma oranlarına ulaşmak gerekir.

Aşı tereddüdü ya da aşı kararsızlığı nedeniyle aşıyı reddeden kişi sayısının artması Covid salgınıyla mücadelede elde edilen kazanımların kaybedilme riskini artırmaktadır. Aşı karşıtı fikirlerin bilimsel dayanağı olmasa da hızlı bir şekilde medya ve internet üzerinden yayılma olanağı bulmakta ve bu yolla toplumun aşılara güveni azalmaktadır. Oysaki şimdiye kadar gerek ulusal gerekse küresel düzeydeki tüm salgınlar aşı ile sonlandırılmış olup Covid-19 hastalığı için de en etkili ve kesin çözüm aşılanmadan geçmektedir.

İftar Anında Dahi Kulakları Telsizde İftar Anında Dahi Kulakları Telsizde

Açıklanan istatistiklerden de anlaşıldığı üzere Covid-19’dan kaynaklı ölümlü ya da ağır vakaların çoğu aşısız insanlardan oluşmaktadır. Aşılarını tam yaptırmış olup buna rağmen Covid-19’a yakalanan vatandaşlarımız, hastalığı çok hafif belirtilerle atlatmışlardır.

Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı kulaktan dolma, asparagas, yalan ve yanlış haberlere kulak asmamaya, ilmi ve bilimsel veriler ışığında hareket etmeye davet ediyoruz. Covid-19 salgınını önlemenin en önemli gücünün aşı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaları için hastanelere, aile sağlığı merkezlerine ve mobil aşı noktalarına gitmelerini ısrarla tavsiye ediyoruz.” HABER MERKEZİ