‘Bingöl Arı Florası ve Polen Atlası’ kitabın editörü ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Rıdvan Polat: Bingöl’de 300’ü endemik olmak üzere yaklaşık, 1700 bitki taksonun floraya kayıtlı olduğu görülmektedir.

Bingöl Üniversitesi'nin 2016 yılında üstlendiği Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla Türkiye’de ilk kez bir şehrin arı florası ve polen atlası geniş kapsamlı olarak yayınlandı. Yapılan saha çalışmalarıyla çıkarılan ‘Bingöl Arı Florası ve Polen Atlası’ kitabı alanında ilk çalışma özelliği taşıyor.

‘Bingöl Arı Florası ve Polen Atlası’ kitabı; Bingöl Üniversitesi'nin 2016 yılında üstlendiği Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi’ne (Proje No: 2017K124000) uygun olarak Bingöl yöresi arıcılığına katkı sağlamak ve arı ürünlerinin karakteristik botanik orijinini ortaya çıkarmak için, 2018-2021 yılları arasında Prof. Dr. Rıdvan Polat önderliğinde geniş bir ekip tarafından yürütülen ‘‘Solhan ve Genç İlçelerinin Arı Florasının Tespiti ile Ballarının Palinolojik Özelliklerinin Belirlenmesi’’ projesi ile yapılan saha çalışmalarının tüm ili kapsayacak şekilde genişletilmesi ve laboratuvar analizleri (melissopalinoloji) sonucu ortaya çıkarıldı.

“ARI FLORASI VERİLERİ ARICILARDAN VE HALKTAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ”

Yayınlanan ‘Bingöl Arı Florası ve Polen Atlası’ kitabın editörü ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Rıdvan Polat yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi: “Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi (PİKOM) tarafından 2018-2020 dönemlerinde organize edilen kongre ve toplantı organizasyonlarında proje ekibi ile işbirliği yapılarak, ‘‘Bingöl Arı Florası’’ başlıklı iki adet sergi sunumu yapılmıştır. Arıcılar ve halktan önemli ilgi gören Bingöl Arı Florası verilerinin Bingöl Üniversitesi’nin üstlendiği Bölgesel Kalkınma ve İhtisaslaşma misyonu çerçevesinde ve uluslararası çapta daha geniş kitlelerle buluşturulması için verilerin PİKOM ile işbirliği yapılarak bir kitap halinde basılmasının uygun olduğu düşünülmüştür.”

“BİNGÖL BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ BAKIMINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR KONUMA SAHİP”

Türkiye’nin, flora açısından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olduğuna dikkate çeken Prof. Dr. Polat, “Ülkemiz, sahip olduğu 12 bin civarı bitki taksonu ve yaklaşık 3 bin 800 endemik bitki ile müthiş bir çeşitliliğe sahiptir. Bu çeşitliliğin Bingöl ili ile ilgili kısmına bakıldığında, 300’ü endemik olmak üzere yaklaşık, 1700 bitki taksonun floraya kayıtlı olduğu görülmektedir. Ülkemiz, sahip olduğu bu zengin flora sayesinde dünyada arıcılık açısından da önemli bir konumda yer almaktadır” dedi.

Bingöl’ün gerek konumu ve doğal koşulları gerekse üretim potansiyeli açısından arıcılık faaliyetleri için önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr Polat, “İran-Turan flora bölgesinin içinde yer alan yörede topoğrafik yapı, ekolojik çeşitlilik ve iklim elemanlarında görülen farklılıklar bitki örtüsünde çeşitliliğe yol açmaktadır. Ayrıca bölgede yüksek yayla balı üretimi açısından oldukça önemli potansiyele sahip çok sayıda yayla da bulunmaktadır” dedi.

“DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE REFERANS KAYNAK OLARAK KULLANILABİLECEK POLEN ATLASI SAYISI OLDUKÇA SINIRLIDIR”

BİNTSO’dan Kardeş Oda Protokolü BİNTSO’dan Kardeş Oda Protokolü

Bingöl ve çevre alanlarda arıcılık faaliyetleri çok uzun yıllardır devam etmesine rağmen, yöre balları üzerine yapılmış melissopalinolojik çalışma sayısının yok denecek kadar az olduğunu dile getiren Polat, açıklamasına şöyle devam etti: “Bu durumun başlıca nedenleri arasında uzmanlaşmış personel yetersizliğinin yanı sıra melissopalinolojik analizlerde temel kaynak olarak kullanılan referans polen preparatları ve polen atlaslarının bulunmaması sayılabilir. Bu alandaki ihtiyacı gidermek ve ülke arıcılığına katkı sağlamak amacıyla ortaya çıkarılan bu eser, arı ürünleri ile ilgili botanik orijin araştırmalarında önemli bir referans kaynak olacağı düşünülmektedir.”

Prof. Dr. Rıdvan Polat, bütün ekip arkadaşları adına ‘‘Çalışmanın her aşamasını ilgiyle takip eden ve desteklerini esirgemeyen Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Solmaz’a, PİKOM Koordinatörü Prof. Dr. Nevzat Esim’e, BAP Koordinatörü Doç. Dr. Mahmut Toprak’a, çalışma boyunca ilgi ve desteklerini esirgemeyen tüm PİKOM çalışanlarına, saha çalışmalarında desteklerini esirgemeyen Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği yönetimine, misafirperver tüm Bingöl arıcılarına teşekkürlerimizi sunarız” dedi. (HABER MERKEZİ)