Kamuoyunda Üretim Reform Paketi olarak da adlandırılan 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda yapılan Değişiklikler sonucunda Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler sanayi işletmesi kapsamına alındığını belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür vekili Mehmet Mesut İlhan,

Bu işletmelerin söz konusu kapsamdan yararlanmaları için bazı huşuları yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

İlhan konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı.

“Kamuoyunda Üretim Reform Paketi olarak da adlandırılan 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nda değişiklik yapılarak bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi olarak tanımlandı. Yapılan düzenleme ile daha düşük olarak sanayi tarifesi üzerinden kullandıkları elektrik enerjisi bedelinden ödedikleri Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) payı da kaldırılarak, Sanayi Sicil Belgesi bulunan işletmelerin üretim maliyetleri düşürülmüştür. Kanunda tanımı yapılan sanayi işletmelerimizin kendilerine sağlanan haklardan faydalanmaları, aynı zamanda yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri için aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. 
1- Sanayi işletmelerinin Bakanlığımızca tutulan sanayi siciline kaydolması zorunludur.

2- Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır.

3- Yeni açılan sanayi işletmeleri tarafından tanzim edilecek beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 2 ay içinde elektronik ortamda göndermekle mükelleftir.

4- 01/07/ 2018 tarihinden sonra sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen işletmelere süresinde sanayi siciline kayıt olmadığı için hükmedilen idari para cezası verilecektir.

5- Sanayi işletmesi olup; sanayi sicil kaydı bulunmayan işletmelere 01/07/ 2018 tarihine kadar sanayi siciline kaydolmaları durumunda idari para cezası uygulanmayacaktır.

6- Sanayi Sicil Belgesi’nin işletmelere sağladığı faydalar ve vergi avantajları ise şunlardır:

* İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV tecil-terkin işleminden faydalanırlar.(KDV ödemezler)

* Elektrik faturalarını sanayi abonesi tarifesinden öderler. Bunun Sanayi Sicil Belgesi'nden bir sureti de ilgili enerji kurumuna süresi içinde verilmelidir.

* Kamu İhale Kanunu'nda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.

* Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı destek ve kredilerden faydalanırlar. Dolaylı olarak iş imkanı oluşturur.

            Sanayi sicil ön başvuru işlemleri Bakanlığımızın web sayfası https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/hizmetdetay?hizmetId=a92577e0-70ed-44d1-a160-8f72d6fd2598  link adresinden, sanayi sicil belgesi elektronik kayıt işlemleri bakanlığımızın sanayi sicil bilgi  sisteminin  https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/hizmetdetay?hizmetId=0c9267d1-bc65-46c8-ae04-2b5cb5705352  link adresinde bulunan "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" menüsü kullanılarak yapılmaktadır”